EUCYS, Warszawa
Kongres Młodych Naukowców

Zabudowa stoisk systemowych.